Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2022-09-23
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2021-12-10
2020. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2021-12-09
2020. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2021-07-07
2020. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2020-07-13
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2020-07-13
2019. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2020-06-16
2019. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2019-12-12
2019. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2019-05-27
IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-08
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2019-03-26
2018. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018-11-07
2018. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018-11-07
2018. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018-07-23
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018-03-28
2017. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017-12-27
2017. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017-10-02
2017. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017-05-23
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017-05-12
2016. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016-11-22
2016. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016-11-18
2016. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016-08-25
2015. IV. negyedéves mérleg BM OKF GEK
2016-04-12
2015 II negyedév
2016-04-12
2015. III. negyedéves mérleg BM OKF GEK
2015-09-15
2015 I negyedév
2015-09-15
III. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-15
I. Negyedéves mérleg jelentés
2015-09-15
II. Negyedéves mérleg jelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Dátum Megnevezés
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. november-december
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. január-február
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. március-április
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. május-június
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. július-augusztus
2022-06-10
5 MFt feletti szerződések 2021. szeptember-október
2021-03-26
5 MFt feletti szerződések 2020. november-december
2021-02-01
5 MFt feletti szerződések 2020. szeptember-október
2021-02-01
5 MFt feletti szerződések 2020. július-augusztus
2020-09-28
5 MFt feletti szerződések 2020. május-június
2020-07-13
5 MFt feletti szerződések 2020. március-április
2020-06-09
5 MFt feletti szerződések 2020. január-február
2020-04-09
5 MFt feletti szerződések 2019. november-december
2020-01-21
5 MFt feletti szerződések 2019. szeptember-október
2019-11-20
5 MFt feletti szerződések 2019. július-augusztus
2019-09-12
5 MFt feletti szerződések 2019. május-június módosított
2019-09-12
5 MFt feletti szerződések 2019. május-június
2019-07-12
5 MFt feletti szerződések 2019. március-április
2019-05-09
5 MFt feletti szerződések 2019. január-február
2019-03-19
5 M feletti szerződések 2018. november-december
2019-01-16
5 M feletti szerződések 2018. szeptember-október
2018-11-12
5 M feletti szerződések 2018. július-augusztus
2018-09-11
5 MFt feletti szerződések 2018. május-június
2018-07-25
5 MFt feletti szerződések 2018. március-április
2018-05-11
5 MFt feletti szerződések 2018. január-február
2018-03-12
5 M feletti szerződések 2017. november-december
2018-01-16
5 M feletti szerződések 2017. szeptember-október
2017-11-13
5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus módosított
2017-09-27
5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus
2017-09-11
5 M feletti szerződések 2017. május-június módosított
2017-08-14
5 M feletti szerződések 2017. május-június
2017-06-30
5 M feletti szerződések 2017. március-április
2017-05-08
5 M feletti szerződések 2017. január-február
2017-03-20
5 M feletti szerződések 2016. november-december
2016-11-25
5 M feletti szerződések 2016. július-augusztus
2016-11-25
5 M feletti szerződések 2016. szeptember-október
2016-09-21
5 M feletti szerződések 2016. május-június
2016-07-18
5M feletti szerződések 2016. március-április
2016-05-19
5 M feletti szerződések
Koncessziók

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések pont a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pont a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Frissítve: 2021-03-23
Megkötött szerződések keresése

Dátum Megnevezés
2024-06-13
BM OKF GEK Közbeszerzési terv 2024 módosítás 1
2024-04-05
BM OKF GEK Közbeszerzési terv 2024.
2024-03-28
BM OKF GEK Közbeszerzési terv 2023 módosítás 3
2024-01-23
BM OKF GEK Közbeszerzési terv 2023 módosítás 1
2024-01-23
BM OKF GEK Közbeszerzési terv 2023 módosítás 2
2023-10-04
2023. évi BM OKF GEK közbeszerzési terve
2023-08-02
Közbeszerzési eljárások összegzéseinek táblázata 2022. évi
2023-03-29
2022. évi BM OKF GEK közbeszerzési terve
2022-11-25
Közbeszerzési eljárások összegzéseinek táblázata 2022. évi
2022-06-10
Közbeszerzés összegzések táblázata 2021
2022-06-10
2021. évi közbeszerzési terv 5. számú módosítás
2022-01-13
2021. évi közbeszerzési terv 4. számú módosítás
2022-01-13
2021. évi közbeszerzési terv
2022-01-13
2021. évi közbeszerzési terv 5. számú módosítás
2022-01-13
2021. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítás
2022-01-13
Közbeszerzés összegzések 2019
2022-01-13
Összegzés - 5 darab ingatlan felújítása
2022-01-13
BM OKF GEK ingatlanok takarítása
2022-01-13
Kéményseprő szakfelszerelési eszközök 2
2022-01-13
Kéményseprő szakfelszerelési eszközök
2022-01-13
2021. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítás
2021-06-23
2021. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás
2021-03-19
2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítás
2020-11-02
2020. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás
2020-06-09
Összegzés_Központi szúnyoggyérítés megszervezésével összefüggő szakértői feladatok ellátása 2017-2019.
2020-06-09
Összegzés_Központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása 2017-2019.
2020-05-28
2020. évi közbeszerzési terv
2020-03-31
2019. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítás
2019-07-01
2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás
2019-05-23
2019. évi közbeszerzési terv

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap