Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Dátum Megnevezés
2020-01-21
5 MFt feletti szerződések 2019. szeptember-október
2019-11-20
5 MFt feletti szerződések 2019. július-augusztus
2019-09-12
5 MFt feletti szerződések 2019. május-június módosított
2019-09-12
5 MFt feletti szerződések 2019. május-június
2019-07-12
5 MFt feletti szerződések 2019. március-április
2019-05-09
5 MFt feletti szerződések 2019. január-február
2019-03-19
5 M feletti szerződések 2018. november-december
2019-01-16
5 M feletti szerződések 2018. szeptember-október
2018-11-12
5 M feletti szerződések 2018. július-augusztus
2018-09-11
5 MFt feletti szerződések 2018. május-június
2018-07-25
5 MFt feletti szerződések 2018. március-április
2018-05-11
5 MFt feletti szerződések 2018. január-február
2018-03-12
5 M feletti szerződések 2017. november-december
2018-01-16
5 M feletti szerződések 2017. szeptember-október
2017-11-13
5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus módosított
2017-09-27
5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus
2017-09-11
5 M feletti szerződések 2017. május-június módosított
2017-08-14
5 M feletti szerződések 2017. május-június
2017-06-30
5 M feletti szerződések 2017. március-április
2017-05-08
5 M feletti szerződések 2017. január-február
2017-03-20
5 M feletti szerződések 2016. november-december
2016-11-25
5 M feletti szerződések 2016. szeptember-október
2016-11-25
5 M feletti szerződések 2016. július-augusztus
2016-09-21
5 M feletti szerződések 2016. május-június
2016-07-18
5M feletti szerződések 2016. március-április
2016-05-19
5 M feletti szerződések
2016-04-11
5 M feletti szerződések
2016-01-20
5M feletti szerződések szept-okt.
2015-11-25
5M feletti szerződések Júl-Aug
2015-09-15
5M feletti szerződések 2015 I. negyedév
2015-09-15
2014
2015-09-15
5M feletti szerződések 2015 II. negyedév
2015-09-15
5M feletti szerződések
Koncessziók

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések pont a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pont a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.