Bemutatkozás aloldal fejlécképe

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (rövidített megnevezése: BM OKF GEK) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeti struktúrának egyik kiemelt fontosságú feladatot ellátó, önállóan működő és gazdálkodó rendvédelmi szerve.

A szervezet feladatai közé tartozik a katasztrófavédelmi szervek központosított illetményszámfejtési feladatainak elvégzése, a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ teljes körű, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyes gazdasági, gazdálkodási feladatainak ellátása, továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi logisztikai támogatásának biztosítása: anyagi- és technikai biztosítás, gépjármű-üzemeltetés, valamint informatikai-távközlési feladatok ellátása.

Fentiek között kiemelt fontossággal bír az országos rendeltetésű katasztrófakészletek raktározása, szállítása és üzemeltetése. A GEK biztosítja a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet eszközeinek folyamatos szinten tartását és működőképességének logisztikai hátterét is. A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ végzi az egyes katasztrófavédelmi ingatlanok, a polgári védelmi objektumok, továbbá a rendvédelmi dolgozók elhelyezését szolgáló belügyi rendeltetésű lakás és szálló ingatlanok fenntartási és üzemeltetési feladatait. Balatonföldváron működteti a Jogar Továbbképző Központot és Hotelt.

A GEK a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés keretében részt vesz az adományozás és segélykezelési háttérintézkedések elvégzésében, és támogatja a folyamatban lévő hazai és nemzetközi projektek lebonyolítását is. Többek között részt vett a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló, az árvíz elleni védekezési képesség növelését szolgáló rendkívül sikeres svájci mobilgát projektben, illetve a katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztését és intézményközi együttműködés fejlesztését célzó norvég projektben. 2015. óta kiemelt figyelemmel koordinálja az országos szúnyoggyérítési programot.

2016 elején a BM OKF GEK teljes szervezeti struktúrája átalakult. Az igazgatói munkát három igazgatóhelyettesi szervezet – gazdasági, logisztikai és kéményseprőipari igazgatóhelyettesi szervezet – segíti, amely szakterületek összehangolt működését a GEK Hivatal, a GEK Humán Szolgálat és GEK Ellenőrzési Szolgálat koordinálja.

A Központ feladatai tovább bővültek a kéményseprőipari tevékenység megszervezésével és 2016. július elsejétől a közfeladat országos szintű ellátásával. A feladat átvételekor 15 megye 1835 települése, összesen 1 millió 829 ezer 358 kémény tartozott a GEK ellátásába, de a szolgálati terület folyamatosan növekszik és várhatóan 2025-re a lakossági szektorban az ország valamennyi településén a katasztrófavédelem veszi át a kéményseprőipari feladatokat. A katasztrófavédelemnél dolgozó kéményseprők teljes állománya, azok területi egységei a Megyei Ellátási Csoportok a Gazdasági Ellátó Központ alkalmazásában és irányításával látják el munkájukat. Folyamatos az állomány munkaruházattal, védőfelszereléssel, és munkaeszközökkel történő ellátása. A kibővült feladatrendszerhez szükséges technikai-, informatikai berendezéseket, a gépjárműállományt a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tervezett beszerzésekkel, valamint központi ellátási rendszer kialakításával és működtetésével biztosítja. A kéményseprőipari szervezet hangsúlyozottan ügyfélbarát ügyfélszolgálatot működtet, kiemelt figyelemmel kezelve a személyes ügyintézés támogatását és a kommunikációt.

Berecz György tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
BM OKF GEK igazgató