Adatkezelési tájékoztató

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

A BM OKF GEK által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a BM OKF GEK által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Amennyiben a területi szintű adatkezelésekre vonatkozó információkat kívánja megtekinteni, keresse fel területi szerveink honlapját.

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Adatkezelési tájékoztatója

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap