Elektronikus ügyintézés aloldal fejlécképe

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) mint a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek egyike 2018. január 1-től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét, jelenleg három ügykörben, melyek az alábbiak:

  • Panaszok, közérdekű bejelentések, kérdések
    A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések;
  • Közérdekű adatigénylés
    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint benyújtott közérdekű adatigénylések;
  • Személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmek
    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosított érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban benyújtott kérelmek.

A BM OKF GEK az elektronikus ügyintézést az e-Papír szolgáltatáson keresztül (https://epapir.gov.hu) biztosítja, az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a Hivatali Kapun (BM OKF GEK, KR ID: 220962985) keresztül. Az elektronikus űrlapok beérkezésének időpontját a rendszer naplózza, így azok nyomon követhetőek.

Az elektronikus ügyintézési felületen minden katasztrófavédelmi szerv külön kiválasztható, így a megkeresés közvetlenül az érintett szervnek címezhető. Az elektronikus űrlapok benyújtása során megcímzett katasztrófavédelmi szervhez a beadvány kézbesítését a Katasztrófavédelem elektronikus ügyintézést támogató informatikai rendszere biztosítja. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél jelenthető be az alábbi elérhetőségek egyikén:

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: 06-1-441-1520 
E-mail:  rhs@oz.tbi.uh

A BM OKF GEK az elektronikus ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 07:30–16:00, pénteken 07:30–13:30) biztosítja. A hivatali időn kívül beérkezett beadványok, kérelmek, bejelentések elbírálása a következő munkanap hivatali idején belül kezdődik meg.

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget a 1818-as, vagy külföldről a +36-1-550-1858-as telefonszámon.