Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok
Közzétéve: 2022-12-01
Elérhetőségi adatok

Dátum Megnevezés
2022-12-01
Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve: 2019-12-02
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

II. Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2021-09-27
Szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2021-04-15
Szervezet

Dátum Megnevezés
2021-05-07
Szervezeti struktúra
2021-05-07
Szervezeti struktúra
2021-03-24
Szervezeti struktúra
III. A Gazdasági Ellátó Központ vezetői

A BM OKF GEK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2021-03-01
A központ vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


1.2. Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

 

Jelenleg nincs archivált anyag.


1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


1.4. Közalapítványok

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


1.5. Lapok

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2023-02-14
Felettes, felügyeleti szerv

Dátum Megnevezés
2023-02-14
Felettes, felügyeleti szerv

1.7. Költségvetési szervek

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap