Meghívó előzetes piaci konzultációra

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Élelmiszer beszerzése” tárgyú, Ajánlatkérő által a közeljövőben megindítani tervezett közbeszerzés tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván tartani a csatolt meghívóban foglaltak szerint.

Kérem, hogy legyen szíves áttekinteni a csatolt dokumentumban foglaltakat és kérem, hogy küldjék meg észrevételeiket a meghívóban megadottak szerint 2021. március 29-én 14:00 óráig!

Kapcsolattartó neve: Hancsics-Diószegi Erzsébet (Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda) 
Telefon: +36 30 86-78-241 
E-mail: xbmorfmremrf.remfv@gnetrgpbafhygvat.uh 

Szíves részvételükre feltétlenül számítunk!