Büfé pályázat - 2017

Felhívás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ működtetésében lévő 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám alatti épületben található büfé üzemeltetésére


A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ a 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám alatti épületben működő büfé üzemeltetését pályáztatja.
A pályázatot cégszerűen aláírva, magyar nyelven egy papíralapú példányban folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, a Pályázó nevének, címének megjelölésével, valamint az alábbi felirattal kell benyújtani:
„Pályázat: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám alatti objektumában működő büfé üzemeltetése ”
A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.

A pályázatot a Kiíró 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. II. emelet 208. szám alatt lévő szobájába kérjük személyesen, meghatalmazott útján benyújtani, vagy postai úton a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 1903 Budapest, Pf.: 314. címre megküldeni.

A postai úton megküldött pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig átvételére a Kiíró részéről sor kerül.

A Kiíró az eredményes eljárás érdekében konzultációval egybekötött helyszíni bejárást biztosít a pályázók részére előzetes telefonos egyeztetést követően.
A pályázatról tájékoztatást ad:
Név: Tóth Márton
Telefon: +361/469-4433
E-mail: znegba.gbgu@xngirq.tbi.uh

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. napja


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap