Hirdetmény

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ pályázatot hirdet a 1149 Budapest, Mogyoródi út. 41. szám alatti, 31951/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területén található 10 db kültéri parkolóhely (mindösszesen 100 m2-nyi személygépjármű és kisbusz tárolására alkalmas terület) bérbeadására. A bérleti jogviszonyt öt év határozott időtartamra kívánjuk megkötni. A benyújtott pályázatokban az éves bérleti díj mértékét kell megadni, amely a 10 db parkolóhelyre nézve nem lehet kevesebb, mint nettó 755.905,- Ft + 27% Áfa. A beérkező pályázatok közötti rangsorolás az éves bérleti díj mértéke szerint történik. A nyertes pályázat a legmagasabb bérleti díjat tartalmazó ajánlat lesz.

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a trx.intlbaxrmryrf@xngirq.tbi.uh email címre. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. július 31. 12.00 óra.

Az ajánlatok elbírálása 2021. augusztus 04.-én történik. A pályázat eredményéről az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket 2021. augusztus 06.-án elektronikus levélben értesítjük. A vonatkozó bérleti szerződést a nyertes pályázóval 2021. augusztus 31.-ig kötjük meg.

Az ajánlatok kidolgozásához rendelkezésre bocsájtjuk a bérleti jogviszonyra vonatkozó szerződéstervezet szövegét, mely jelen hirdetmény 1. számú mellékletét képezi. 

A helyszín megtekintésére lehetőséget biztosítunk. Ezzel kapcsolatos szándékát kérem, hogy legkésőbb 2021. július 09. 10.00-ig jelezze elektronikus levélben a trx.intlbaxrmryrf@xngirq.tbi.uh email címen. 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap