Büfé pályázat – 2021

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a Budapest III. kerület belterület 18371/2 helyrajzi számú, természetben a 1033 Budapest, Laktanya utca 33. szám alatt található ingatlanban működő 68 m2  alapterületű munkahelyi büfé határozott idejű, 5 év időtartamra szóló üzemeltetésére.

Az üzemeltetési szerződés tárgyát képző büfé, és a hozzá kizárólagosan tartozó helyiségek a 1033 Budapest, Laktanya utca 33. szám alatt található Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a hozzá tartozó kiszolgáló épületek személyi állományának, az oktatásban és képzésekben résztvevő hallgatói valamint az épületbe látogató katasztrófavédelmi és egyéb hivatali szervek munkatársainak, valamint külső vendégek kiszolgálására szolgál. A büfé üzemeltetési jog átadásának várható kezdő időpontja: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás során elsődleges cél az állomány kedvező árszínvonalon történő kiszolgálása. A büfé üzemeltetési jogának bérleti díja havi 35 000 Ft és rezsidíjak. Az elbírálás során a kiíró a pályázat érvényességének vizsgálata, az alkalmassági és teljességi szempontok, valamint a Pályázó által benyújtott árlista, a vállalt nyitvatartás és a vállalt étkeztetési és fizetési szolgáltatások szerint súlyozott eredmény alapján dönt az odaítélésről. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. július 23. 12.00 óra. 

A pályázatot cégszerűen aláírva, magyar nyelven, egy papíralapú példányban, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, a Pályázó nevének, címének megjelölésével kell benyújtani az alábbi felirattal Pályázat a 1033 Budapest, Laktanya u. 33. sz. alatti büfé üzemeltetésére”. A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet. 

A pályázatról tájékoztatást ad Kővári Attila tű. őrnagy, a BM OKF GEK vagyonkezelési osztályvezetője, 
telefon: +36 (20) 8200-886 , e-mail: nggvyn.xbinev@xngirq.tbi.uh

A pályázónak lehetősége van a büfé előzetes megtekintésére, egy konzultációval egybekötött helyszíni bejárás során, amelynek időpontja: 2021. június 29. 10.00 óra
A bejárással kapcsolatban illetékes munkatárs Babcsány Benjámin tű. százados, alosztályvezető, telefon +36 (30) 841-1175, e-mail: orawnzva.onopfnal@xngirq.tbi.uh 
A bejárásra e-mailben, a résztvevők adatainak megadásával legkésőbb előző nap 16.00 óráig, pályázónként maximum három fővel lehet jelentkezni.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap