A piaci konzultáció jegyzőkönyve

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Élelmiszer beszerzése” tárgyú, Ajánlatkérő által a közeljövőben megindítani tervezett közbeszerzés tekintetében 2021. március 24-én meghívót küldött az Önök részére előzetes piaci konzultáció tartása céljából.

A meghívottak észrevételeiket 2021. március 29-én 14:00 óráig küldhették meg a meghívóban megadottak szerit!

A konzultáció során érkezett észrevételekről és az azokra adott Ajánlatérői visszajelzésekről jegyzőkönyv készült, melyet jelen levél mellékleteként megküldünk az Önök részére.

Köszönjük, hogy részt vettek a piaci konzultáción és adott esetben megküldték észrevételeiket! 

Üdvözlettel: 
Hancsics-Diószegi Erzsébet
közbeszerzési szakértő


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap