Koszorúzással kezdődött a Szent Flórián előtti tisztelgés

2024. május 03. 12:34

Szent Flórián a tűzoltók, tüzes szakmák védőszentje, akire május negyedikén emlékezünk. Ez a nap egyúttal alkalmat teremt arra is, hogy a katasztrófavédelem elismerje legkiválóbb munkatársait. Az ünnepnap előtti pénteken a szervezet székházában koszorúzással kezdődött a tisztelgés, majd csaknem kétszáz kolléga részvételével zajlott az a hagyományos rendezvény, amelyen nemcsak az ünnepi beszédben esett szó a helytállásról, hanem a kollégák méltatásában is.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székházában a Tűzoltóság napjára való megemlékezés koszorúzással vette kezdetét. A rendezvénysorozat első mozzanatában az aulában elhelyezett táblánál azok előtt a hősök előtt tisztelegtek a szervezet vezetői, akik életüket adták a hivatásukért. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató és a katasztrófavédelem vezetői mellett a tűzoltósági szakterület képviselői, valamint a Magyar Tűzoltószövetség részéről Molnár Zsuzsanna nyugállományú tűzoltó ezredes koszorúzott. 

Ezt követően ünnepi állománygyűlés vette kezdetét, amelyen Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott ünnepi köszöntőt. 

A dandártábornok beszéde elején úgy fogalmazott: „A Tűzoltóság Napja nemcsak egy ünnep, hanem egy lehetőség is, hogy szembenézzünk az elmúlt időszakban végzett tevékenységünkkel.” A főfelügyelő összegzésében a hivatásos tűzoltók mellett az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltókról sem feledkezett meg, kiemelte, hogy az elismertség alapja nemcsak az elhivatott és szakszerű munka, hanem az ennek révén kialakult társadalmi beágyazottság, amelynek keretében a tűzoltók magas státuszt képviselnek. 

„Örüljünk együtt az új gépjárműfecskendőknek, felszereléseknek, de egyben óvjuk is értékeinket, legyen az anyagi, vagy szellemi, mert ez is a jövőnk záloga. Tervezzünk a múlt tapasztalatait felhasználva a jövő érdekében. Ezek mellett nem feledkezhetünk meg a készenléti állomány biztonságát növelő igényekről sem. Mert a tűzoltó önzetlenül segít, önként megy szembe a vésszel, de őt is várja otthon gyerek, házastárs, szülő, akik sok lemondás mellett támogatásukkal, megértésükkel, szerető gondoskodásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a tűzoltók szolgálatról szolgálatra a maximumot nyújthassák.” – mondta a tábornok, aki az ünnep, a jelen dicsérete mellett az emlékezés idejére, a hősies helytállás közben életüket vesztett társakra is emlékezett. 

A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsorában a Tűzoltóinduló csendült fel, a zenekart ezúttal Győrfi Imre tűzoltó őrnagy dirigálta.

Ezt követően hangzottak el azok a méltatások, amelyek középpontjában az elismerésben részesült kollégák példaértékű munkája állt, az elismeréseket dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, főigazgató nyújtotta át az ünnepelteknek. 

A Szózatot követően Erdélyi Krisztián tű. vezérőrnagy, műveleti főigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a hivatástudat viszi előbbre az állományt, de az ünnepi pillanatok azok, amelyek alkalmasak arra, hogy visszatekintsünk és értékeljük az elvégzett munkát. A vezérőrnagy nemcsak a kitüntetett kollégáknak, hanem a támogatóknak és a szolgálatban lévőknek is köszönetet mondott. 

Fotó: Szőke Péter BM OKF


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap