Állománygyűlés a GEK-en

2022. június 13.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának új igazgatója, Pásztor József tű. ezredes júniusi kinevezése alkalmából állománygyűlést tartott a Központ munkatársainak.

Ezredes úr beszédében hangsúlyozta: számára fontos, hogy minden területet személyesen is megismerhessen, továbbá kiemelte, hogy számít a kollégák szakmai tapasztalatára annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban is gördülékenyen haladhasson tovább a munka.

Igazgató úr szavai után felszólaltak a Központ igazgatóhelyettesei is. Beszédükben összefoglalták az elmúlt hat hónapban, a szakterületükön történt eseményeket, megköszönték a kollégák idáig végzett alapos és lelkiismeretes munkáját, majd kitértek a következő fél év feladataira is. 

Az alkalom lehetőséget adott arra is, hogy ünnepélyes keretek között átadhassák az elismeréseket azon kollégák részére, akik a szervezetnél évtizedek óta helyt állnak, a munkájukkal segítik a Központ mindennapjait, és akiknek a szaktudására a jövőben is számítanak.

A díjazottak:

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere hivatásos szolgálatban eltöltött 10 év eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet adományozott:

Győrfi István tű. alezredes úr részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet / Vagyonkezelési Osztály / Infrastruktúra Üzemeltetési Alosztály / Objektum Biztonsági Szolgálat alosztályvezetőjének.

Tóth Éva Anita tű. százados asszony részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet / Vagyonkezelési Osztály / Műszaki Alosztály / Műszaki Mobil Csoport csoportvezetőjének.

Bolgár Balázs tű. százados úr részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Humán Szolgálat főelőadójának.

Zachár Orsolya tű. főhadnagy asszony részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet / Költségvetési Osztály / Pénzügyi Alosztály főelőadójának.

Bauer Mihály tű. főtörzszászlós úr részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet / Gépjármű Osztály/ Kiképzési Alosztály kiképzőjének.

Heim Attila tű. főtörzsőrmester úr részére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet / Logisztikai Osztály / Raktározási Alosztály /Raktározási Csoport raktárosának.

Bagó Gábor tű. törzsőrmester úr részére, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet / Logisztikai Osztály / Raktározási Alosztály / Szállítási Csoport gépjárművezetőjének.

Pásztor József tű. ezredes a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ igazgatója jubileumi jutalomban részesítette 30 év után, eredményes munkája elismeréseként

Simon Attila tű. zászlós urataBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet / Gépjármű Osztály / Főigazgatóság Ügyeletes gépkocsivezetői gépjárművezetőjét.

Pásztor József tű. ezredes a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ igazgatója a belügyi szervnél foglalkoztatási jogviszonyban töltött 15 év után, munkája elismeréseként BM alkalmazási jutalomban részesítette

dr. Kissné Perjési Éva asszonyt, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatóját.

Papp Ildikó asszonyt, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatóhelyettesét.

Juhász Gabriella asszonyt, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel felszolgálóját.

Molnár Sándor Józsefné asszonyt, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel felszolgálóját.

Hegyi Ákos urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel recepciósát.

Papp Sándor urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Jogar Továbbképző Központ és Hotel karbantartóját. 

Pásztor József tű. ezredes a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ igazgatója a belügyi szervnél foglalkoztatási jogviszonyban töltött 20 év után, munkája elismeréseként BM alkalmazási jutalomban részesítette

Kállai Erika asszonyt, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Gazdasági Ellátó Központ / Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet / Illetményszámfejtési Osztály / számfejtőjét.

Szöveg: