Tartalomjegyzék

Tisztelet a hősöknek

2020. október 30.

Október harmincadikán a hősi halottak emléke előtt tisztelgett a katasztrófavédelem: Mindenszentek és Halottak napja alkalmából megemlékezést tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épülete előtt lévő emlékhelynél és a Fiumei úti temetőben nyugvó bajtársak sírhelyeinél.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetése az idén is megemlékezett azokról a hősökről, akik szembe mertek nézni a mások által legyőzhetetlennek tűnő kihívásokkal, és életüket adták hivatásuk gyakorlása közben. 

A hősi halottak emlékművénél a főigazgatóság nevében koszorút helyezett el dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató és Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok műveleti főigazgató-helyettes.

A katasztrófavédelem vezetői állománya nevében Érces Ferenc tű. ezredes a megelőzési, Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a humán-, Mecsei Judit tű. ezredes az ellenőrzési és Újhegyi Katalin, a kommunikációs szolgálat vezetője, valamint Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes, hivatalvezető helyezte el az emlékezés koszorúját. 

A katasztrófavédelem állománya nevében dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági, dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi, illetve Kovács Miklós Bonifác tű. ezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő koszorúzott. 

Egy nappal korábban a Fiumei úti temetőben Fülep Zoltán tű. ezredes és Alpekné Garda Hilda tű. ezredes, a BM OKF főosztályvezetői, valamint dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója helyezte el az emlékezés virágait és mécseseit a sírkertben nyugvó tizenhét egykori, hősi halált halt kolléga sírjánál.

Fotó: Szőke Péter BM OKF, Tobak Ferenc RSOE