A központ vezetői


Berecz György
tűzoltó ezredes
igazgató


Novák Géza Attila
tűzoltó alezredes
gazdasági igazgatóhelyettes


Tóth István
tűzoltó őrnagy
mb. logisztikai igazgatóhelyettes


Tóth László
tűzoltó ezredes
kéményseprőipari igazgatóhelyettes


dr. Sipos-Bencze Nóra
tűzoltó alezredes
hivatalvezető


dr. Benke Valéria
tűzoltó alezredes
mb. szolgálatvezető


Dörnyeiné Láposi Viktória
tűzoltó alezredes
szolgálatvezető