OKSE Vezetőség


Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága: 
 
Elnök:
Dr. Demény Ádám tű. ezredes
 

 

Alelnök
Tanka László tű. ezredes

Ügyvezető Elnök
Dr. Gubicza József tű. ezredes

 

Elnökségi tagok: 
Kanyó Ferenc tű. alezredes
Fekete Szabolcs tű. főhadnagy

Felügyelő Bizottsági tagok: 
Halcsák József tű. ezredes - FB elnök
Dr. Gál László tű. alezredes
- FB tag
Kovács István tű. hadnagy  - FB tag