Különös közzétételi listák


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 23.Közbeszerzési adatok
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

                                                                 A BM OKF GEK tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2017. szeptember 04.Link
Megtekint:  
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
Közzétéve:  2017. szeptember 04.Link
Megtekint:  
A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok
Közzétéve:  2017. szeptember 04.Link
Megtekint:  
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Közzétéve:  2017. szeptember 04.Link
Megtekint:  
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

                                                                 A BM OKF GEK tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzés
2017. Év
Közzétéve:  2017. június 26.2017. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása
Letöltés:    2017. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása
Közzétéve:  2017. június 13.2017. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. június 26.2017. évi Közbeszerzési Terv
2016. Év
Közzétéve:  2016. november 24.2016. évi Közbeszerzési Terv
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. június 30.2016. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  
2015. Év
Közzétéve:  2016. június 30.2015. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. június 30.2015. évi Közbeszerzési Terv
Megtekint:  
2014. Év
Közzétéve:  2016. június 30.2014. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. június 30.2014. évi Közbeszerzési Terv
Megtekint:  
2013. Év
Közzétéve:  2016. június 30.2013. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. június 30.2013. évi Közbeszerzési Terv
Megtekint:  
2012. Év
Közzétéve:  2016. június 30.2012. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint:  
2011. Év
Közzétéve:  2016. június 30.2011. évi Közbeszerzési Eljárások
Megtekint: