Hírek


Elismerések a főigazgatóságon
2018. január 26. 09:29
Bátorságukért, hősies helytállásukért vehettek át elismerést többen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon január huszonötödikén. Mellettük kerek születésnapjukat ünneplő kollégákat is köszöntöttek. A Gazdasági Ellátó Központ állományából Erb Ármin és Tornyi Sándor kéményseprő, Király József Zsolt kéményseprőmester, a Csongrád Megyei Ellátási Csoport vezetője, és Laklott Sándor tű. főtörzszászlós, gépjárművezető szerepelt a kitüntettek között.

A parancsokat ismertető Bittmann Tibor tű. dandártábornok, humánszolgálat-vezető először Lévai Kálmán tű. ezredest, a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét szólította dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mellé. Lévai Kálmán a szolgálat felső korhatára elérésével január harmincegyedikével nyugállományba vonul. Az ezredes 1978-ban szerzett diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, hivatásos szolgálatát két évvel később hadnagyként kezdte meg a Karcagi Városi Tűzoltó-parancsnokságon mint tűzoltási és szolgálati főelőadó. 1982-től előbb megbízással, majd egy év elteltével kinevezéssel látta el a tűzoltóság parancsnokhelyettesi feladatait, 1989-től pedig a tűzoltóság élére került. Karcagi tűzoltóparancsnokból 2012 áprilisában nevezték ki a kirendeltségvezetői beosztásba. Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere – az országos katasztrófavédelmi főigazgató javaslatára – csaknem négy évtizedes hivatásos pályafutása, a szolgálat felső korhatára elérésével való nyugállományba vonulása alkalmából díszkardot adományozott Lévai Kálmánnak.

2017. november tizennyolcadikán Tápiószelén tűz ütött ki egy lakóépületben, amelynek tetőtéri szobájában egy házaspár rekedt három hónapos csecsemőjével. A kiérkező katasztrófavédelmi egység három tagja az ablakon keresztül menekítette ki a szülőket és a gyermeket az égő épületből. Kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül a belügyminiszter Bátorságért Érdemjelet adományozott a nagykátai hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából Jungvirth Gábor tű. főtörzsőrmesternek, Kármán Tamás tű. főtörzsőrmesternek és Zollai Máté tű. őrnagynak.

Tavaly szilveszterkor Tiszafüreden szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt riasztották a helyi hivatásos tűzoltókat. A helyszínre elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett, aki átszellőztette az épületet és a lakásban tartózkodó öttagú családot – akik közül többen rosszul lettek – kimenekítette és biztonságos helyre kísérte. Hősies helytállása elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigazgató ajándéktárgyat adományozott Hajnal Zoltán tű. főtörzsőrmesternek, a tiszafüredi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Ugyancsak ajándéktárgyat vehetett át hősies helytállása elismeréseként Szabó Zsolt tű. főtörzsőrmester, a mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka, aki éppen szabadnapját töltötte január tizenötödikén, amikor utazás közben Szederkényben észrevette egy melléképület tüzét. A helyszínre sietett és az épület áramtalanítását követően kivitt onnan két propánbutángáz-palackot. Az egyik tartályt erős hőterhelés érte, ezért azt az udvaron a hóba fektette, így lehűtve a palackot és megakadályozva a robbanást.

A főigazgató hősies helytállásáért ajándéktárgyat adományozott Bencsik Gábor tű. főtörzsőrmesternek, a szarvasi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének is, aki január huszonharmadikán segített egy békésszentandrási tűznél. Az éppen szabadnapját töltő főtörzsőrmester, miután meggyőződött arról, hogy a lakás tulajdonosa nincs veszélyben, kezében egy kerti slaggal behatolt az épületbe. A sűrű füsttel telített házba csak kúszva tudta megközelíteni a tűzfészket. Körülhatárolta és lefeketítette a tüzet, megakadályozva annak továbbterjedését.

A rendezvényen Góra Zoltán tű. vezérőrnagy jubileumi jutalmat és kerek évfordulós születésnapi elismeréseket is átadott. A főigazgató harmincéves munkaviszonya elismeréseként jubileumi jutalomban részesítette Magosi Lajos tű. ezredest, Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatót.

Hatvanadik születésnapja alkalmából ajándéktárgyat vehetett át Erb Ármin, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprője és dr. Sárváryné Szentkatolnay Blanka Olga, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyintézője. Ötvenedik születésnapja alkalmából a főigazgató elismerésben részesítette Farkas Anikót, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előadóját, Farkas Miklósnét a BM OKF személyzeti főosztály kiemelt főelőadóját, Hegedüs Ágoston tű. alezredest, a keszthelyi katasztrófavédelmi kirendeltség kiemelt főelőadóját, Horváthné Göncz Mária tű. zászlóst, a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség referensét, Juhász László tű. főtörzsőrmestert, a XXI. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Király József Zsolt kéményseprőmestert, a Gazdasági Ellátó Központ csoportvezetőjét, Kompár Antal György tű. főtörzsőrmestert, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, Kovács Miklós tű. főtörzsőrmestert, a nyíregyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, valamint Laklott Sándor tű. főtörzszászlóst, a Gazdasági Ellátó Központ gépjárművezetőjét. Főigazgatói ajándéktárgyat vehetett át Molnárné Vida Szűcs Ildikó tű. alezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetője, Márton Mihály tű. százados, a bajai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, Nagy Lajos tű. százados, a veszprémi hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki-biztonsági tisztje, Németh Attila tű. őrnagy, a püspökladányi katasztrófavédelmi kirendeltség kiemelt főelőadója, Pákozdi Géza tű. főtörzsőrmester, a hatvani hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, Szabó Mónika Alíz tű. alezredes, a BM OKF Hivatal titkárságvezetője, Szekeres Péter tű. főtörzsőrmester, a zalaegerszegi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, Tornyi Sándor, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprője, Turbuczné Fekete Ildikó Margit tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója és Varga Tibor tű. őrnagy, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetője.

Az elismerések, ajándéktárgyak átadását követően Góra Zoltán mindenkinek gratulált. Lévai Kálmánnak külön megköszönte a több évtizedes szolgálatot, amelynek során, mint fogalmazott, nemcsak szakmai téren bizonyított, hanem a sport területén is öregbítette a testület hírnevét. A főigazgató a nyugdíjas évekhez jó egészséget kívánt a távozó ezredesnek. A tábornok a bátorságukért, hősies helytállásukért miniszteri, illetve főigazgatói elismerésben részesült tűzoltókat példaként állította a teljes személyi állomány elé. Végezetül a kerek születésnapjukat ünneplőket is köszöntötte, megköszönte eddigi tevékenységüket, és kijelentette, a jövőben is számít a kollégák munkájára.


Fotó: Jóri András - BM OKF