Hírek


Változott a kéményseprőtörvény
2017. július 12. 10:18
Az Országgyűlés június 14-ei ülésnapján döntött a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának módosításáról, amely kibővíti az ingyenes sormunkára jogosultak körét. A változásokról szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában és a mai napon, július 12-én lép hatályba.

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény a magántulajdonú lakóingatlanok esetében írta elő a kéményseprés közfeladati jellegét, vagyis csupán ezen ingatlanok esetében végezte térítésmentesen az első és második időpontban a kéményseprőipari szerv a sormunkát. A Parlament által június közepén elfogadott módosító törvényjavaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakások bérlőit is a magántulajdonú lakásokra irányadó rendelkezések alá vonja, így a hiteladósok használatában lévő ingatlanok esetében is térítésmentessé válik a kéményseprői ellenőrzés, tisztítás és felülvizsgálat.

A módosítás részletes vitája során, az eredeti javaslat egy kiegészítéssel is bővült, amely alapján azoknak a bérlőknek, akik eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségnek azaz a sormunkát megrendelték és kifizették részükre ezt az összeget a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megtéríti, amennyiben a szükséges okiratokat 2017. szeptember 30-áig bemutatják. Így elkerülhető, hogy azok a bérlők kerüljenek méltánytalan helyzetbe, akik jogkövető magatartást tanúsítottak.

További részletek a Magyar Közlöny 2017. június 27-ei 100. számában olvashatóak
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17100.pdf


 

Kapcsolódó képek:

Változott a kéményseprőtörvény